FRI FRAKT! Nu finns även Äggplanschen att beställa.

 

Våra fåglars bon och ägg av Tage Wahlberg och Raoul Karlsson är den nya fågelboken som börjar där andra fågelböcker slutar och är en utökad och omarbetad upplaga av Tage Wahlbergs tidigare bok "Kunskapen om fåglar" från 1993 och är ett utomordentligt värdefullt komplement till den stora skaran fälthandböcker om fåglar som tidigare utgivits i Sverige.


Faktaboken Våra fåglars bon och ägg handlar således inte om fåglars utseende som i så många andra fälthandböcker, utan den beskriver istället häckningsbiotop, bon och ägg för 277 fågelarter i text och bild. Bokens format är A4.


Den unika faktarutan

finns kvar och har uppdaterats och utökats. Referenser till faktarutan utöver våra egna erfarenheter är Paul Rosenius och Wolfgang Makatsch.

 

Rosenius skrifter har bidragit med måttuppgifter från 65 000 ägg, Wolfgang Makatsch från 37 000 ägg och Tage har bidragit med studier av 21 553 ägg från drygt 100 000 bon framletade under 74 år.

 

 

Nytänkande smart presentation

I Våra fåglars bon och ägg har den vetenskapliga taxonomin och presentation av fågelarterna efter denna slopats och i stället är fåglarna uppställda i bokstavsordning efter sina svenska namn: Aftonfalk - Ärtsångare, vilket gör att var och en som kan alfabetet lätt kan hitta varje art. Denna briljanta idé "kläcktes" av Raoul som i över 30 år frustrerats av sorteringen av fåglar i övriga fälthandböcker.

 

I slutet av boken finns ett index över fåglarnas latinska namn.

 

 

Smart sortering

Aftonfalk Falco vespertinus
Alfågel Clangula hyemalis
Backsvala Riparia riparia
Bergand Aythya marila
Bergfink Fringilla montifringilla
Berglärka Eremophila alpestris
Berguv Bubo bubo
Bivråk Pernis apivorus